Red Pharma Laboratories Polska S.A. Spółka Akcyjna
ul. Augusta Fieldorfa 49A
04-125 Warszawa Polska
Tel.: + 48 663 550 220, +48 663 551 151
E-mail: office@red-pharma.com


Biuro

ul. Nowa 6, Stara Iwiczna
05-500 Piaseczno

KRS0000477347, NIP 113-286-89-60
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
Sąd Gospodarczy XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
Wysokość kapitału zakładowego 521.800,00 zł