Red Pharma Laboratories Sp. z o. o. Polska
ul. Augusta Fieldorfa 49A
04-125 Warszawa Polska
Tel.: + 48 663 550 220
E-mail: office@red-pharma.com


Biuro

ul. Nowa 6, Stara Iwiczna
05-500 Piaseczno

KRS0000477347, NIP 113-286-89-60
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
Sąd Gospodarczy XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
Wysokość kapitału zakładowego 196.750,00 zł