INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na „Opracowanie i weryfikacja strategii wejścia na rynki zagraniczne produktu Calmapherol S.C.”
(Umowa o dofinansowanie Projektu nr GO GLOBAL.pl(II)-0069/16.

Uprzejmie informujemy, że do biura RED PHARMA w wymaganym terminie napłynęła jedna oferta,
która spełnia wszystkie wymagania.

Tym samym przyjmujemy ofertę TROUGHT & DONE ADAM NOWICKI z siedzibą w Rudzie Ślaskiej
ul. Jana Dąbrowskiego 28 41-700 Ruda Śląska.