"W związku z realizacją Projektu „Opracowanie i weryfikacja strategii wejścia na rynki zagraniczne produktu Calmapherol S.C.” 

(Umowa o dofinansowanie Projektu nr GO_GLOBAL.p(II)-0069/16)
realizowanego w ramach programu GO_GLOBAL.PL 

Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm, 

Red Pharma Laboratories Sp. z o.o.

zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia.

Pełna treść Zapytania Ofertowego oraz szczegółowy opis wymagań i zakres zlecenia znajdują się w załączonych plikach."


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na „Opracowanie i weryfikacja strategii wejścia na rynki zagraniczne produktu Calmapherol S.C.” - (Umowa o dofinansowanie Projektu nr GO_GLOBAL.pl(II)-0069/16). Uprzejmie informujemy, że do Biura Red Pharmy w wymaganym terminie napłynęła jedna oferta, która spełnia wszystkie wymagania, tym samym ofertę firmy: THOUGHT & DONE ADAM NOWICKI z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Jana Dobrego 28, 41-700 Ruda Śląska