PTD Kazimierz Dolny 18-20 maja

Konferencja Naukowo – Szkoleniowa, która odbędzie się w dniach 18 – 20 maja  2017 roku w Kazimierzu Dolnym pt. „Alergologia i Dermatoimmunologia Dzieci i Dorosłych”, jest połączeniem długoletniej współpracy trzech Sekcji PTD: XXVIII Sympozjum Sekcji Alergologicznej PTD, VI Sympozjum Sekcji Immunodermatologii PTD oraz VIII Sympozjum Sekcji Dermatologii Dziecięcej PTD.

Tekst na zakładce

Maj był dla nas ogromnym wyzwaniem logistycznym, ponieważ Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w Kazimierzu Dolnym, która odbyła się w dniach 18-20 maja była trzecim bardzo dużym wydarzeniem naukowym, w którym uczestniczyliśmy w maju.

Tematyka Konferencji skierowana była do lekarzy dermatologów, alergologów i pediatrów. Uczestnicy mogli wysłuchać wykładów z dziedziny alergologii, immunologii i dermatologii przedstawiających praktyczne podejście do przypadków, z którymi spotykają się w codziennej pracy. Oprócz tego mogli wziąć udział podczas licznych warsztatów praktycznych.

Będąc jednym z wielu firm uczestniczących w tym wydarzeniu nasze stoisko okazało się jednym z najliczniej odwiedzanych. Lekarze z zainteresowaniem przychodzili na nasze stoisko, gdzie mieli okazję zapoznać się z naszymi produktami. Na stoisku mieli możliwość testować nasze produkty. Efektem tych testów były bardzo pochlebne wypowiedzi o jakości produktów. Lekarze, którzy jeszcze nie znali firmy i produktów prosili o kontakt przedstawiciela.

Konferencja PTD w Kazimierzu Dolnym jest jednym z najważniejszych wydarzeń naukowych w Polsce i jednym z liczniej i chętniej wybieranym przez lekarzy dermatologów, alergologów i immunologów, a także pediatrów.